• Nyhedsmail
 • TILMELDING AF SLAGTEKREATURER

  Tilmelding af slagtekreaturer kan ske pr. telefon til en af de viste medarbejdere i bunden af denne side eller til vognmanden eller den tilknyttede handelsmand.
  Du kan også gøre det direkte her: Tilmelding

 • Rettidig tilmelding

  Du kan tilmelde slagtedyr til den efterfølgende uge pr. telefon frem til kl. 16 eller på hjemmesiden indtil torsdag kl. 24.

   

Tilmelding af slagtekreaturer

Tilmeldinger kan ske telefonisk til slagteriet til en af medarbejderne eller her på hjemmesiden.

 

Derefter samles tilmeldingerne og koordineres med hver enkelt vognmand fredag formiddag. Vognmanden kontakter den enkelte leverandør senest dagen før afhentning for at aftale det praktiske i forbindelse med afhentningen af dyrene.

 

Tilmelding kan også ske via vognmand eller handelsmand, som tilmelder videre til slagteriet.

 

Rettidig tilmelding af slagtekreaturer

Rettidig telefonisk tilmelding af slagtedyr til efterfølgende uge kan ske frem til torsdag kl. 16.

 

Rettidig tilmelding på hjemmesiden af dyr, der ønskes slagtet ugen efter, kan ske indtil torsdag kl. 24.00. 

 

Rettidig tilmelding har stor betydning for en rationel og flydende arbejdsgang gennem hele forløbet:

 • Vognmanden kan planlægge sin kørsel og få en rationel logistik.
 • Slagteriet kan planlægge slagteprocessen m.h.t. bemanding i slagteriet, arbejdstider m.m.
 • Opskæring, videre forædling og ikke mindst salget kan optimeres, og dermed forbedres mulighederne for at opnå gode salgspriser – som i den sidste ende kommer alle parter til gavn.

Afdøde A. P. Møllers opfordring til rettidig omhu er stadig aktuel i dag. Der er god økonomi i rettidig omhu for os alle.

 

Køreseddel

Hent køresedlen her.

 

Fødevareerklæring

Fødevareerklæringen skal være på plads, før dyrene må slagtes.

 

 • Når slagtedyrene tilmeldes på denne hjemmeside, afgiver man samtidigt fødevarekædeerklæringen.
 • En anden mulighed er at afgive fødevarekædeerklæringen på www.landmand.dk.
 • Det er også muligt at underskrive et papirskema, som skal følge dyrene ind til slagteriet. Papirskemaet kan udskrives her.

Tilmelding af dyr

   
Ønsket slagteuge
antal
antal
antal Tyr race
antal Stude race
antal Kvier race
antal Køer race
Registrering af fødevarekædeoplysninger. CVR:
Har du leveret til Skare indenfor de sidste 2 år?  

Erklæring

   
Overtegnede besætningsansvarlige erklærer herved på tro og love, at de fødevarekædeoplysninger, der fremgår af dette dokument, er gældende og korrekte for de dyr, der er leveret til slagtning dags dato på ovenstående slagteri  
Er besætningen underlagt offentligt tilsyn  

Oplysninger om sundhedsforhold

   
Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning  
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder er der sygdomme eller andre forhold, der kan påvirke kødets sikkerhed. (hvis ja, beskriv veligst i feltet nedenfor)  
Hvis ja:

Oplysninger om veterinære lægemidler

   
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder bliver dyrene behandlet med veterinære lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er overholdt.