• Nyhedsmail
  • Nyheder

    Se aktuelt nyt samt de seneste nyhedsmail længere nede på siden.

  • Århus Slagtehus

    Århus Slagtehus er SkareGruppens danske kreaturslagteri. Slagtehuset har en slagtekapacitet på ca. 1400 kreaturer om ugen.

Nyhedsmails:

Se de seneste nyhedsmails her:

 

 

"Der er altid en anden side af sagen."
Kurt Skare udtaler på baggrund af regnskabet: Der er altid gode grunde til, at et regnskab ser ud, som det gør.
Sådan er det også med regnskabet fra koncernen og SKARE Gruppen 2020/21, som vi netop har offentliggjort. Resultat før skat blev et plus på mere end DKK 20 mio., og vi er fulde af fortrøstning med hensyn til fremtiden.
Vores virksomhed har i år faktisk 50 års jubilæum og består af 650 dygtige medarbejdere.
Læs mere her.

 

 

"Skare Beef indgår samarbejde med kendt kreaturhandler".

Læs mere her: Nyhedsmail d. 23. februar 2018

 

Du kan tilmelde dig vores nyhedsmails i toppen her på hjemmesiden.

Hvis du vil afmelde nyhedsmailen, kan du gøre det øverst på siden her, eller ved at sende en mail om det til skare@skare.dk .
 

 

 

 

 

 

Tilmelding af dyr

   
Ønsket slagteuge
antal
antal
antal Tyr race
antal Stude race
antal Kvier race
antal Køer race
Registrering af fødevarekædeoplysninger. CVR:
Har du leveret til Skare indenfor de sidste 2 år?  

Erklæring

   
Overtegnede besætningsansvarlige erklærer herved på tro og love, at de fødevarekædeoplysninger, der fremgår af dette dokument, er gældende og korrekte for de dyr, der er leveret til slagtning dags dato på ovenstående slagteri  
Er besætningen underlagt offentligt tilsyn  

Oplysninger om sundhedsforhold

   
Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning  
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder er der sygdomme eller andre forhold, der kan påvirke kødets sikkerhed. (hvis ja, beskriv veligst i feltet nedenfor)  
Hvis ja:

Oplysninger om veterinære lægemidler

   
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder bliver dyrene behandlet med veterinære lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er overholdt.